فیض بردن از فضا.....!!!(+عکس)

یه سوال اون اخریه که قدش کوتاهه ....داره چی رو نگاه کی کنه.؟؟؟؟!!!....سوال...........قهقهه

/ 5 نظر / 11 بازدید
يكي

نازي.......[قلب]

mina

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

mina

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

diana

[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی] با تبادل لینک موافقی؟