سوالایی انیشتین جواب دادشدانیشتین...!!

از بس دیر سرزدیم زمانی که رمز عبورو تو پرشین بلاگ وارد کردم اینترو که زدم از تو مانیتور خاک زد تو صورتم اصن یه صفحه غریب امد وایییی   (تاثیر دیر سر زدن به وبلاگ)

حالا بیخی دوستان عزیزتواین زمان ما  سوالاتی پیداکردیم که انیشتین با جواب دادن به اون انیشتین شدحتما بخونید شاید شما هم انیشتین شدید:

 

_ دردفاع عامل:(حاصل ضرب غلظت درواحدزمان)چه می باشد؟

1)(doz)دز       2)اور دز         3)اورکوت         4)شال گردن

_ مایع درون سیتو پلاسم چیست؟

1)دزدان دریایی کارایی2    2)ماتریکس      3)ادم خورهای4    4)شرلوک

_دلیل پخش فیلم موهن امرکایی چه بود؟؟

1)فاقد توانایی بودند      2)کدوم فیلم؟؟       3)برای این که فضا عوض شه..!!     4)برااینکه رو دست جدایی ناصراز سیمین بزنه!!

_"موهن چیست؟؟"به نظر شما امریکا کدام جواب را می دهد؟؟

1)ازمهنت میاد       2)از توهم میاد      3) لغت نامه دهخدا رونیاوردم    4)مفهومیه خودتون باید بفهمید

_درصدشعورامریکا رو چه قدرارزیابی میکنید؟؟

1)1درصدم زیاده           2)0.0000001درصد   3)تو زبون اونا شعور معنانداره     4)بروبابا

_درصد ناسیونالیسم نویسنده رونسبت به دین چند درصدارزیابی می کنید؟؟

1)100درصد        2)88درصد         3)ناسیونالیسم چیه؟؟       4)ناسیو نالیسم از نوع افراطی

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پريماه

خانم نه افتخااشنايي ميدن نه جواب بـــــــــــــــله؟![عینک]

رویا

[تماس][تماس]عالی بود......................[نیشخند]