ادامه سوالات المپیادی....!!!

_ قانون معروف فیثاغورس درباره کدام شکل هندسی است؟؟؟

1)مثلث       2)اهرام ثلاثه        3)برج بیگ بن        4)دایره

_ دربین اشیا های زیر کدام مورد سرعت بیشتری دارد؟؟؟

1)فراری       2)امواج صوتی     3)موتورگازی اضغر قاطر    4)سوسک

_ درهنگام مشاهده سوسک اغلب افراد ..............می زنند؟؟؟

1)لبخند ملیح                                     3)چرت

2)توسر خود                                       4)جیب خواهرشان را

_‌جام ملت های اروپا مربوط به کدام قاره است؟؟؟

1)امریکا            2)عبد الاباد       3)قطب جنوب        4)استرالیا

_"سیمین دانشور" همسر کدام یک از نویسندگان زیر است؟؟؟

1)خوزه مورنیو    2)شکسپیر        3)مسی              4)جلال ال احمد

/ 2 نظر / 20 بازدید
عسل

سلام همین ورا ما هی میایم تو نظر نمیدی ما هم بیخیال میشیم دیگه !

ایرج

خندیدیم