پ نه پ...

__ دوستم می پرسه: توهم مثل من به طبیعت ودریاو چیزا ی رمانتیک فرشتهعلاقه داری؟؟

میگم:پ نه پ..من فقط به زباله دونی واشغال ودستشویی عمومیسبز وچیزای چندش اور علاقه دارم.....قهقهه

_ لپ تاپمو بردم نمایندگی می گم :ضربه خورده..

می گه:ضربه فیزیکیخوشمزه؟؟

می گم:پ نه پ...بهش کم محلی کردم ضربه روحی خورده....ابله

_ رفتم ساعت سازی به ساعت سازه می گم:ساعتم کار نمی کنه..

میگه:یعنی درستش کنم؟؟

می گم:پ نه پ..باهاش صحبت کن سر عقل یباد،بره سر کارش..

_ رفتم دکتر به منشی می گم :دکترهست؟؟

میگه:بله می خواید برید پیششون ؟؟

میگم:پ نه پ..اومدم ببینم اگه هنوز این وقت شب تو مطب اند تلاش شبانه روزی شونو سر مشق زندگیم قرار بدم از خود راضیوبرم..

               ..............قهقهه.................قهقهه.................

/ 2 نظر / 18 بازدید
ایرج شکروی

خیلی عالی بود عمه ات زیر قالی بود

ایرج

کارت درسته