/ 6 نظر / 57 بازدید
یکی

[قهقهه]

ایرج شکروی

فکرمی کنم بچه گیهای رضازاده است ،چون می گفت ازبچه گی علاقه داشته

بارش

الهی چی نازه............. آفرین تلاش کن موفق میشی

roya

[قهقهه][قهقهه]

الهام

اصن ا قدیم گفتن ایرانی می تواند . . ب هر صراطی

baran

الان میترکی کم زور بده[قهقهه]