یار

ای عشق مدد کن که به یاران برسیمقلب

                                             چون مزرعه ی تشنه به باران برسیمقلب

یامن برسم به یار یا یار به من قلب

                                             یاهر دوبمیریم وبه پایان برسیمقلب

/ 0 نظر / 14 بازدید