خجالت داره خانوما....!!!(+عکس)

اشاره به بعضی از خانومای عزیز..............یادبگیرید.........منتظر

 

الهی چه قدر نازن.................قلب 

/ 3 نظر / 25 بازدید
یکی

خیلی نازن.....الهی....[نیشخند]