کلمات با معنایی عجیب

زپرتی:درزبان روسی به معنای زندانی است.

شرو ور:درزبان فرانسوی یعنی هیاهو.

چسان فسان:درزبان روسی به معنای شیک پوش وارایش کرده است.

اسکناس:درزبان فرانسوی به بزگر باضمانت می گویند.

فکسنی:درزبان روسی به معنای بامزه است.

نخاله:درزبان روسی به معنی ادم بی ادب است..

/ 0 نظر / 14 بازدید