جملاتی که باید دربارشون فکر کرد....

- هیچ چیز و هیچ کس نمی تونه تورو نگران کنه,اگراورا که مراقب توست باورکنی....

- گاهی خدا انقدر صدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بار ها بگویی خدای من..

- درساحل قلب ها فقط رد پای دوست می ماند وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک می کند.

- معلم می دانست که فاصله چه به روزادم می اوردکه به خط فاصله می گفت خط تیره.

- تمام چیز هادردنیا موقتی هستند اگر خوب پیش میره,ازش لذت ببر,چون برای همیشه دوام نخواهدداشت,اگربد پیش میره نگران نباش,چون برای همیشه دوام نخواهد داشت.

- همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگرتعلق دارد,شاکی سختی های دنیانباش شایدتوبهترین بازیگرخدایی.

/ 2 نظر / 19 بازدید
امیرکسری

[گل]سلام این مطلبتون عالی بود.مخصوصا که توصیه کردید که درباره اونها تفکر شود. اگر اهل تفکر و خردورزیدن هستید حتما به مرزشگاه تفکری که در وبم تاسیس کرده ام تشریف بیاورید. خیلی خوشحال می شوم.منتظرم[گل]