خرداد

من در عجب که چرا......سوال

خرداد همانندشوک الکتریکی می مانند سوال

   نامش را که می اوری رعشه خاصی بر وجود قشری از جامعه

(به قول ع-ا..قشر بد بخت جامعهتعجب)

می افتد؟؟؟؟؟!!!!!سوال

 

اگه شما فهمیدید به منم بگید....نیشخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
Atena

slm bebakhshid k kheyli dir j dadam dchon kheyli vaghte k b veblagam sar nazade bodam mano ba nam (hame chi ghatiye) belink[چشمک]