وقت من تو مدرسه ساندویچ می گیرم.......!!(+عکس)

این سر نوشت واقعیه منه........وقتی من تو مدرسه ساندویچ می گیرم این واقعه رخ میده...

واقعا عصف ناکهنگران

/ 5 نظر / 27 بازدید
یکی

خیلی باهاله....

ایرج شکروی

چقدرنترسی که توی مدرسه ساندویچ می گیری

ghazal

چی بگــــــــــــــم والــــــــآ [نیشخند][نیشخند][قهقهه]

الهام

ب خداااااا اصن زهر آدم می شد...