ا...کی...چی شد...؟؟؟

ا...چرا کسی بهم نگفت.....کی کریسمس شد....ا....بابا طرفدارن زیاد..چرا خبر ندادید؟؟؟؟عصبانی

/ 2 نظر / 5 بازدید
الهام

مگه کریسمسه [نیشخند] چرا می زنی؟ خب ب ما چه ... بریم سراغ درس و مشقمون تو این اخر ترمی !!!!

عاشق تنها

________________________________.{}ســــلام خــــوفــــی ________________________________.{}مــــــن آپ آپ آپـــــــــم _______.############_________.{}يــه قايـــق واســت گــذاشــتم _______.############_________.{} سوار شو بــيــا بهــم ســـر بزن _______.############_________.{} دلي را نشکن شايد خانه خــدا باشــد _______.############_________.{} کسي را تحقير مکن شايد محبوب خدا باشد _______.############_________.{} از کمکي دريغ مکن شايد کـليد بهــشــت باشــد _______.############_________.{} باشد ؟ باشد ؟ باشد ؟ باشد؟ باشد؟ باشد ؟ باشد؟ باشد؟ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [لبخند]