امید

_تنها امید زندگی ................................فرشتهفرشتهقلب

                        زندگی زیباست...............فرشته

                        به زیبایی برگ گل..........قلب

                ارامش زندگی........................فرشته

                         زندگی زیباست............فرشتهقلب

/ 3 نظر / 15 بازدید
عسل

سلام وب تو هم باحالهخ اما مطالبت خیلی قدیمی اند ! و کپی پاست ! از خودت بنویسی بیشتر پیشرفت میکنی ! به منم سر بزن !

عسل

دلت آب ! ما تعطیل شدیم !

عسل

من آپم ! [نیشخند]