# مدرسه

بو....کدوم بو....؟؟؟؟؟

چندروزی است که درحال بو کشیدنیم...!!!!!!!! شما بویی احساس می کنید؟؟؟؟ اصن داریم...بو داریم..دوستان؟؟؟؟ .....ه............ه....................ه.......ه................ انگار یه بوهایی میاد....................بوی مدرسه میاد.......... ه....ه....چرا تابستون اینقدر زود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید