مدرسان شریف...!!!!

لقمان را گفتند ادب از که اموختی؟؟؟عینک

+مدرسان شریفگاوچران

- چی؟؟سوال

+ مدرسان شریفیول

- لقمان حالت خوبه؟؟؟نگران

+ مدرسان شریفگاوچران

- ار یو اوکی؟؟؟؟متفکر

+مدرسان شریفخیال باطل

-لقی معلومه با خودت چند چندی؟؟ابرو

+ 29 دوتا شیشخوشمزه

 

نیشخندنیشخند*****************نظر یادتون نره.......*****************نیشخندنیشخند

/ 2 نظر / 6 بازدید
يكي

خيلي باهال بود.........[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

roya

سلام وب جالب داری به منم سر[چشمک] بزن