فرهنگ لغات

_ after noon:دنبال یه لقمه نون

_ good after noon:دنبال یه لقمه نون حلال

_ dash board:داداشم برد

_ پورتال:ادم فقیر پول دار

_ burberry:نون بربری فانتزی

_ کیلو وات:کیلو چنده؟؟؟

_ کار از کار گذشته:سبقت گرفتن ماشین از ماشین

_ عقربه:عقرب مونث

_ صفت:سه تاادم چاق

_ باکتری:از کتری استفاده کن!نه قوری...

_ عاشق:اشی که در دوران غم پخته می شود..

_ کته ماست:ان گربه مال ماست..

_ عجبشیر:احساس رضایت از مطبوع بودن شیر..

_ سوغاتی بسیا قاطی(عصبانی)...

                                                      نیشخند  نظر....نظر....نیشخند

/ 3 نظر / 19 بازدید
saba

خيلي خوب بود [گل]

ایرج

چاکرم